Támogatóink

Támogatóink: Tárhely.eu

Cloud.hu

Cloud.hu - Felhőalapú virtuális szerver.
www.cloud.hu
Zsui.hu

Tárhelyszolgáltatás.com
Eudomain.eu

Gyorshonlap.hu

Ki van itt?
Oldalainkat 13 vendég böngészi
Imádságok
Felajánlás a mennyei Atyához
Örök Atya! a végtelen szeretet Atyja, Jóság és Irgalom!

Mária Szeplőtelen és fájdalmas Szíve által ­egyesülve Jézus dicsőséges nevelőatyjával, Szent Józseffel és minden angyallal és szenttel - most, minden ember és a tisztítóhelyen szenvedő lelkek nevében, fölajánlom Neked szeretet Fiadat, Jézus Krisztust - istenségével és emberségével együtt. Örök Atya - szeretettel, hálával és engesztelésül -, fölajánlom Neked Jézus megsebzett, vérző és megtört Szívét. Örök Atya - szeretettel, hálával és engesztelésül -, felajánlom Neked Jézusnak értünk ontott min­den csepp drága Vérét. Örök Atya - szeretettel, hálával és engesztelésül -, felajánlom Neked isteni Fiad szörnyű haláltusá­ját és elhagyatottságát halála előtt az Olajfák he­gyén. Örök Atya - szeretettel, hálával és engesztelésül -, felajánlom Neked Krisztus tövissel koronázott szent Fejét, az isteni Bölcsesség székhelyét - ki­mondhatatlan Szépségben és fönségben. Tekints, örök Atya, mindenekfölött szeretett leá­nyodnak, Máriának, a Szentlélek Mátkájának orcá­jára. Fogadd, örök Atya, Mária könnyeit, Szíve fáj­dalmát, és szenvedéseit - erényeit, érdemeit és tökéletességét. Örök Atya - szeretettel, hálával és engesztelésül -, felajánlom Neked mindazt a szeretetet, amellyel isteni Fiad, a boldogságos Szűz Mária és az összes szentek érdemszerző cselekedeteiket véghezvitték. Örök Atya - szeretettel, hálával és engesztelésül -, felajánlok Neked minden szentmisét, amelyet eddig már bemutattak, s amit majd eztán mutatnak be. Örök, jóságos és irgalmas mennyei Atya, fogadd el Jézus és Mária egyesült Szívét, engesztelésül az egész világ bűneiért, isteni haragod csillapítására, a legszentebb Szentháromság megdicsőítésére, a Szentatya, a püspökök, papok és szerzetesek meg­világosítására, s a tisztítóhelyen szenvedő lelkek - köztük hozzátartozóim, barátaim és ellenségeim - váltságára.

Ámen.

Plakát

Share/Save/Bookmark
 

Húsvét

 

2014 - Bajót

“

Április 13. VIRÁGVASÁRNAP

De. ¾ 9. BARKASZENTELÉS, PASSIÓ

Jézus ünnepélyes bevonulása Jeruzsálembe

előtte GYÓNTATÁS

“

Április 17. NAGYCSÜTÖRTÖK

Este ½ 6 óra Az utolsó vacsora ünnepe

OLTÁRFOSZTÁS, VIRRASZTÁS

előtte GYÓNTATÁS

“

Április 18 . NAGYPÉNTEK

Du.3. Dramatizált KERESZTÚT a plébánián

Este ½ 6 óra Csonkamise, Jézus kereszthalála

PASSIÓ, KERESZTHÓDOLAT előtte GYÓNTATÁS

“

Április 19. NAGYSZOMBAT

de.8 - du.5-ig SZENTSÍR LÁTOGATÁS

Este ½ 6 óra TŰZSZENTELÉS, a temetőben,

KÖRMENET, SZENTMISE, A feltámadás ünneplése

*

Április 20. HÚSVÉTVASÁRNAP

De. ¾ 9: ÜNNEPI SZENTMISE

*

Április 21.

HÚSVÉTHÉTFÖ

De. ¾ 9: Ünnepi szentmise Hála a keresztségért

 

“

Share/Save/Bookmark
 

Ki hegyre megy, annak kardok közt kell járni,

S odafönt a csúcson keresztnek kell állni.

Az jut csak oda fel, kit Isten keresztel;

De nem babérággal: tövissel, kereszttel.

Százezer kard éle fog szívébe vágni...

Mégse engedj, Uram, félúton megállni!

/Puszta Sándor/

Share/Save/Bookmark
 

Advent

Share/Save/Bookmark
 

TÉKONYSÁGI ORGONA HANGVERSENY

A BAJÓTI TEMPLOMBAN.

november 24-én vasárnap du. 15.30 kor

melyre szeretettel hívjuk a testvéreket

és a szent zene iránt érdeklődőket.

A HANGVERSENYT ANNAK ÖRÖMÉRE TARTJUK,

ÉS KÖSZÖNETÜL, HOGY A HÍVEK ADOMÁNYAIBÓL

A NYÁR ELEJÉN SIKERÜLT AZ ORGONA FELÚJÍTÁSA.

Előadók: mbor János templomunk orgonistája és

Pálmai Árpád a ferences gimnázium zene tanára.

SZERETETTEL HÍVJUK A TESTVÉREKET!

AKI TEHETI, ADOMÁNYÁVAL TÁMOGASSA TEMPLOMUNKAT.

Share/Save/Bookmark
 

Szent Simon és Júdás apostolok ünnepe,

október 28.

 

Előtte napon, 27-én vasárnap tartjuk az ünnepi misét, 8.45-kor.

Ünnepi szentmisében P. ÁBRAHÁM BÉLA a Szalézi Rend magyarországi tartományfőnöke fog prédikálni.

Különösen is aktuális, hiszen a rend az idén ünnepli 100 éves jubileumát,és a bajótiak életében kezdettől fogva jelen voltak.

_______________________

Búcsút megelőző héten, Szentségimádást végzünk, imádkozva egyházközségünkért!

_______________________


HITTANOSOK FIGYELEM!

A búcsú közeledtével egyházközségünk rajzversenyt hirdet gyermekek és fiatalok számára

VÉDŐSZENTJEINK:

SZENT SIMON ÉS JÚDA

címmel.

A kép mérete: A/5 vagy A/4

Technika: bármilyen rajztecnikát választhatsz, pl. színes ceruza, zsírkréta, vízfesték, tempera, mozaik, színes papír stb.

A kép benyújtásának határideje: 2013. október 20.

A rajz hátoldalára tüntessétek fel neveteket, osztályotokat

______________________________

OKTÓBER 26-ÁN, SZOMBATON, DÉLELŐTT egy játékos akadályversenyre is hívunk titeket, az Apostolok útján. Részleteket a hittanórán tudhatjátok meg!

 

 

 

Share/Save/Bookmark
 

Hittanos Klub

 

 

Idén nyáron is hívunk Hittanos Klubunkra, hogy értékesen együtt töltsük az időt, hogy gazdagodjunk hitben, közösségben.

Találkozzunk minden hétfőn, délután 4-6-ig a plébánia udvarán ill. a hittanteremben!

Értesíts, hívj másokat; hozzál játékot, játékötletet!

Július 8. hétfő - Sportolimpia

Július 15. - Számháború

Július 22. - ELMARAD a héten megrendezésre kerülő Hittanos tábor miatt.

Július 29. - Kézműveskedés

Augusztus 5. - Sorversenyek

Augusztus 12. Filmvetítés

Augusztus 19. ELMARAD

UTOLSÓ ALKALOM: AUGUSZTUS 26. fél 5: KERTI PARTI

 

Share/Save/Bookmark
 

 

Jean-Louis Tauran protodiakónus bíboros bejelentése után az új pápa, az argentin jezsuita Jorge Mario Bergoglio, eddigi Buenos Aires-i érsek 20 óra 21 perckor kilépett a Szent Péter-bazilika erkélyére, és köszöntötte a híveket. Az eső ellenére a Szent Péter téren több mint százezren gyűltek össze, és ünnepelték az új pápát.

Bergoglio pápa ezekkel a szavakkal fordult a hívekhez:

Testvéreim, jó estét!

Tudjátok, hogy a konklávé kötelessége, hogy püspököt adjon Rómának. Úgy tűnik, a bíboros testvéreim a világ másik végére mentek el érte, de itt vagyunk. Köszönöm a fogadtatást. A római egyházmegyei közösségnek megvan a püspöke: köszönöm! 

Először is imádkozni szeretnék emerituspüspökünkért, XVI. Benedekért. Imádkozzunk érte együtt, hogy az Úr megáldja és a Szűzanya oltalmazza. 

A Szentatya ezután elimádkozta a hívekkel a Miatyánkot, az Üdvözlégyet és a Dicsőséget, majd így folytatta:

Most pedig induljunk el ezen az úton: a püspök és a nép közös útján. A római egyház útja ez, azé a városé, amely a szeretetben minden egyházat vezet. A testvériség, a szeretet, a köztünk lévő bizalom útja ez. Imádkozzunk mindig egymásért, kölcsönösen. Imádkozzunk az egész világért, azért, hogy széles körű testvériség valósuljon meg.

Azt kívánom, hogy ez az út, amit ma elkezdünk az Egyházban, és amelyben engem az itt jelenlévő bíboros helynököm fog segíteni, gyümölcsöző legyen ennek a gyönyörű városnak az evangelizálásában! 

Most szeretnék áldást adni, de előbb, előtte szívességet kérek tőletek: mielőtt a püspök megáldaná a népet, azt kérem, hogy ti imádkozzatok az Úrhoz, hogy Ő megáldjon engem: a nép imáját kérem, amely áldást kér püspöke számára. Mondjuk el csendben ezt az imát, a ti imádságotokat értem.

Ferenc pápa Urbi et orbi áldást adott minden jelenlévő hívőre, majd így búcsúzott tőlük: 

Testvérek, elköszönök. Nagyon köszönöm, ahogy fogadtatok. Imádkozzatok értem, és hamarosan újra találkozunk! Holnap a Szűzanyához szeretnék menni imádkozni, hogy oltalmazza Róma egész városát. Jó éjszakát és jó pihenést!

Magyar Kurír (lt)

 

Share/Save/Bookmark
 

<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 Következő > Utolsó >>

4. oldal / 7

Bejelentkezés

Üdvözöljük a BajótiPlébánia.hu weboldalon!