Támogatóink

Támogatóink: Tárhely.eu

Cloud.hu

Cloud.hu - Felhőalapú virtuális szerver.
www.cloud.hu
Zsui.hu

Tárhelyszolgáltatás.com
Eudomain.eu

Gyorshonlap.hu

Ki van itt?
Oldalainkat 13 vendég böngészi
Imádságok
Litánia Mária Szeplőtelen Szívéről

Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus kegyelmezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus hallgass minket! Krisztus hallgass meg minket! Mennyei Atyaisten, irgalmazz nekünk' Megváltó Fiúisten, irgalmazz nekünk! Szentlélek Úristen, irgalmazz nekünk! Mária Szíve, az Isten Szívének mintájára alkotott Szív - könyörögj éretünk! Mária Szíve, a Szeplőtelenül Fogantatottnak Szíve, Mária Szíve, a Szentlélek méltó lakhelye, Mária Szíve, az örök Bölcsesség Anyjának Szíve, Mária Szíve, a szép Szeretet Anyjának Szíve, Mária Szíve, az Isteni Ige Anyjának Szíve, Mária Szíve, a halálnál is erősebb Szíva szeretet­ben, Mária Szíve, a fájdalmak tőreivel átdöfött Szív, Mária Szíve, a kereszt alatt Jézussal egyesült, meg­feszített Szív, Mária Szíve, Jézus Szívének képmása, Mária Szíve, Jézus Szívének gyönyörűsége, Mária Szíve, a szentség kincsesháza, Mária Szíve, a minden kegyelem Közvetítőjének Szíve, Mária Szíve, bűnösök menedéke, Mária Szíve, szomorkodók erőssége, Mária Szíve, elhagyatottak vigasztalója, Mária Szíve, csüggedők felemelője, Mária Szíve, üldözöttek menedéke és bátorítója, Mária Szíve, haldoklók reménye, Mária Szíve, a szorongatottak mentsvára, Mária Szíve, az Egyház védelme a sötétség ereje elleni harcban, Mária Szíve, az okosság lakhelye, amely minden távtanítást szertefoszlat, Mária Szíve, az egész világ Királynőjének dicsősé­ges Szíve, Mária Szíve, Anyánk Szíve, Mária Szíve, minden dicséretre méltó Szíve, Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, kegyel­mezz nekünk! Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket! Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit, irgal­mazz nekünk! Imádkozz érettünk, Istennek Szent Anyja, hogy az isteni Tűz, amely a Te Szívedet kimondhatatla­nul betöltötte, a mi szívünket is lángra gyújtsa! Könyörögjünk! Mindenható örök Isten! Te a Bol­dogságos Szűz Mária Szívében a Szentlélek méltó lakhelyét készítetted el, add meg nekünk és min­denkinek - aki Mária Szeplőtelen Szívét tiszteli -, a kegyelmet, hogy Hozzá mindig hasonlóbbakká váljunk. Kérjük ezt Krisztus, a mi Urunk által.

Ámen.

Plakát

Share/Save/Bookmark
 

Húsvét

 

2014 - Bajót

“

Április 13. VIRÁGVASÁRNAP

De. ¾ 9. BARKASZENTELÉS, PASSIÓ

Jézus ünnepélyes bevonulása Jeruzsálembe

előtte GYÓNTATÁS

“

Április 17. NAGYCSÜTÖRTÖK

Este ½ 6 óra Az utolsó vacsora ünnepe

OLTÁRFOSZTÁS, VIRRASZTÁS

előtte GYÓNTATÁS

“

Április 18 . NAGYPÉNTEK

Du.3. Dramatizált KERESZTÚT a plébánián

Este ½ 6 óra Csonkamise, Jézus kereszthalála

PASSIÓ, KERESZTHÓDOLAT előtte GYÓNTATÁS

“

Április 19. NAGYSZOMBAT

de.8 - du.5-ig SZENTSÍR LÁTOGATÁS

Este ½ 6 óra TŰZSZENTELÉS, a temetőben,

KÖRMENET, SZENTMISE, A feltámadás ünneplése

*

Április 20. HÚSVÉTVASÁRNAP

De. ¾ 9: ÜNNEPI SZENTMISE

*

Április 21.

HÚSVÉTHÉTFÖ

De. ¾ 9: Ünnepi szentmise Hála a keresztségért

 

“

Share/Save/Bookmark
 

Ki hegyre megy, annak kardok közt kell járni,

S odafönt a csúcson keresztnek kell állni.

Az jut csak oda fel, kit Isten keresztel;

De nem babérággal: tövissel, kereszttel.

Százezer kard éle fog szívébe vágni...

Mégse engedj, Uram, félúton megállni!

/Puszta Sándor/

Share/Save/Bookmark
 

Advent

Share/Save/Bookmark
 

TÉKONYSÁGI ORGONA HANGVERSENY

A BAJÓTI TEMPLOMBAN.

november 24-én vasárnap du. 15.30 kor

melyre szeretettel hívjuk a testvéreket

és a szent zene iránt érdeklődőket.

A HANGVERSENYT ANNAK ÖRÖMÉRE TARTJUK,

ÉS KÖSZÖNETÜL, HOGY A HÍVEK ADOMÁNYAIBÓL

A NYÁR ELEJÉN SIKERÜLT AZ ORGONA FELÚJÍTÁSA.

Előadók: mbor János templomunk orgonistája és

Pálmai Árpád a ferences gimnázium zene tanára.

SZERETETTEL HÍVJUK A TESTVÉREKET!

AKI TEHETI, ADOMÁNYÁVAL TÁMOGASSA TEMPLOMUNKAT.

Share/Save/Bookmark
 

Szent Simon és Júdás apostolok ünnepe,

október 28.

 

Előtte napon, 27-én vasárnap tartjuk az ünnepi misét, 8.45-kor.

Ünnepi szentmisében P. ÁBRAHÁM BÉLA a Szalézi Rend magyarországi tartományfőnöke fog prédikálni.

Különösen is aktuális, hiszen a rend az idén ünnepli 100 éves jubileumát,és a bajótiak életében kezdettől fogva jelen voltak.

_______________________

Búcsút megelőző héten, Szentségimádást végzünk, imádkozva egyházközségünkért!

_______________________


HITTANOSOK FIGYELEM!

A búcsú közeledtével egyházközségünk rajzversenyt hirdet gyermekek és fiatalok számára

VÉDŐSZENTJEINK:

SZENT SIMON ÉS JÚDA

címmel.

A kép mérete: A/5 vagy A/4

Technika: bármilyen rajztecnikát választhatsz, pl. színes ceruza, zsírkréta, vízfesték, tempera, mozaik, színes papír stb.

A kép benyújtásának határideje: 2013. október 20.

A rajz hátoldalára tüntessétek fel neveteket, osztályotokat

______________________________

OKTÓBER 26-ÁN, SZOMBATON, DÉLELŐTT egy játékos akadályversenyre is hívunk titeket, az Apostolok útján. Részleteket a hittanórán tudhatjátok meg!

 

 

 

Share/Save/Bookmark
 

Hittanos Klub

 

 

Idén nyáron is hívunk Hittanos Klubunkra, hogy értékesen együtt töltsük az időt, hogy gazdagodjunk hitben, közösségben.

Találkozzunk minden hétfőn, délután 4-6-ig a plébánia udvarán ill. a hittanteremben!

Értesíts, hívj másokat; hozzál játékot, játékötletet!

Július 8. hétfő - Sportolimpia

Július 15. - Számháború

Július 22. - ELMARAD a héten megrendezésre kerülő Hittanos tábor miatt.

Július 29. - Kézműveskedés

Augusztus 5. - Sorversenyek

Augusztus 12. Filmvetítés

Augusztus 19. ELMARAD

UTOLSÓ ALKALOM: AUGUSZTUS 26. fél 5: KERTI PARTI

 

Share/Save/Bookmark
 

 

Jean-Louis Tauran protodiakónus bíboros bejelentése után az új pápa, az argentin jezsuita Jorge Mario Bergoglio, eddigi Buenos Aires-i érsek 20 óra 21 perckor kilépett a Szent Péter-bazilika erkélyére, és köszöntötte a híveket. Az eső ellenére a Szent Péter téren több mint százezren gyűltek össze, és ünnepelték az új pápát.

Bergoglio pápa ezekkel a szavakkal fordult a hívekhez:

Testvéreim, jó estét!

Tudjátok, hogy a konklávé kötelessége, hogy püspököt adjon Rómának. Úgy tűnik, a bíboros testvéreim a világ másik végére mentek el érte, de itt vagyunk. Köszönöm a fogadtatást. A római egyházmegyei közösségnek megvan a püspöke: köszönöm! 

Először is imádkozni szeretnék emerituspüspökünkért, XVI. Benedekért. Imádkozzunk érte együtt, hogy az Úr megáldja és a Szűzanya oltalmazza. 

A Szentatya ezután elimádkozta a hívekkel a Miatyánkot, az Üdvözlégyet és a Dicsőséget, majd így folytatta:

Most pedig induljunk el ezen az úton: a püspök és a nép közös útján. A római egyház útja ez, azé a városé, amely a szeretetben minden egyházat vezet. A testvériség, a szeretet, a köztünk lévő bizalom útja ez. Imádkozzunk mindig egymásért, kölcsönösen. Imádkozzunk az egész világért, azért, hogy széles körű testvériség valósuljon meg.

Azt kívánom, hogy ez az út, amit ma elkezdünk az Egyházban, és amelyben engem az itt jelenlévő bíboros helynököm fog segíteni, gyümölcsöző legyen ennek a gyönyörű városnak az evangelizálásában! 

Most szeretnék áldást adni, de előbb, előtte szívességet kérek tőletek: mielőtt a püspök megáldaná a népet, azt kérem, hogy ti imádkozzatok az Úrhoz, hogy Ő megáldjon engem: a nép imáját kérem, amely áldást kér püspöke számára. Mondjuk el csendben ezt az imát, a ti imádságotokat értem.

Ferenc pápa Urbi et orbi áldást adott minden jelenlévő hívőre, majd így búcsúzott tőlük: 

Testvérek, elköszönök. Nagyon köszönöm, ahogy fogadtatok. Imádkozzatok értem, és hamarosan újra találkozunk! Holnap a Szűzanyához szeretnék menni imádkozni, hogy oltalmazza Róma egész városát. Jó éjszakát és jó pihenést!

Magyar Kurír (lt)

 

Share/Save/Bookmark
 

<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 Következő > Utolsó >>

4. oldal / 7

Bejelentkezés

Üdvözöljük a BajótiPlébánia.hu weboldalon!